Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Projekt 9.5

logo_pokl_ue_kolor_2.jpeg

Projekt ”Edukacja Kluczem Sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013


 

Stowarzyszenie

Rozwoju Wsi Stare Koźle

w ramach realizowanego projektu pn.

 " Edukacja Kluczem Sukcesu "
 Działanie 9.5   " Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
ogłasza rekrutację uczestników z terenu Gminy Bierawa
 na niżej wymienione kursy:

            
   1. Kurs komputerowy  ( 10 osób )

            2. Kurs języka angielskiego   ( 15 osób )

 

Udział w kursach jest bezpłatny.
Każdy uczestnik otrzyma

dokument potwierdzający ukończenie  kursu.
Zgłoszenia telefoniczne lub osobiście do  26.11.2010r.przyjmują:

Lidia Nikel   tel. 77 / 4 814 216

Jan Kurzok tel.  603 129 417

 

Prezes Stowarzyszenia :  Jan Kurzok    

Kierownik Projektu :  Elżbieta Dziuda