Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

List gratulacyjny

W poniedziałek 22 listopada 2010r. w Sali Broniewskiego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się rozdanie nagród za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej oraz niesienie pomocy poszkodowanym w tegorocznej powodzi.

Uroczystość ta rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości przez Panią Krystynę Wyrwicką Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS. Kolejnym punktem programu był wygłoszony wykład przez Panią Joannę Staręgę – Piasek. Następnie miało miejsce wystąpienie Przewodniczącej Rady Pomocy Społecznej – Pani Jolanty Ślązak-Chabros, po którym głos zabrała Minister Pracy i Polityki Społecznej – Pani Jolanta Fedan po czym zostały wręczone nagrody i listy gratulacyjne wyróżnionym Ośrodkom Pomocy Społecznej. Nagrodę dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie odebrały: kierownik GOPS mgr Karina Musioł oraz Dorota Jakubczyk.

Uroczystość dopełnił koncert uczniów Wydziału Jazzu zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

 MPIPS.jpeg

DSC00252.jpeg DSC00261.jpeg DSC00262.jpeg