Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konferencja

Zaproszenie

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Opolskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

zapraszają na konferencje pt.

 

„Ochrona środowiska i ekologia w gospodarstwie rolnym

oraz jego otoczeniu, a jakość życia na obszarach wiejskich”

 

Praktyczne doświadczenia.

2-3 grudnia 2010

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna l

 

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona: rolników, instytucji rolniczych, osób,

organizacji i instytucji zainteresowanych jakością środowiska i życia na obszarach wiejskich.

 

Dzień I

Problematyka:

— wspólna polityka rolna,

— ochrona środowiska i ekologia na obszarach wiejskich,

— ochrona krajobrazu przyrodniczo-rolniczego,

— zagrożenia, jakie może nieść nieprawidłowa gospodarka rolna,

— aktywność społeczności wiejskiej na rzecz poprawy jakości środowiska przyrodniczego.

 

Dzień II

Problematyka:

— doświadczenia w zakresie praktyki rolnictwa ekologicznego.

Propagowanie idei ekologii na obszarach rolniczych i jednocześnie próba zachęcenia rolników do

stosowania najlepszych, najkorzystniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska praktyk

rolniczych.

 

Udział w konferencji bezpłatny

W trakcie konferencji POCZĘSTUNEK EKOLOGICZNY

 

Informacji udziela:

Anna Kuczuk - anna.kuczuk@oodr.pl, tel. 77-4125297

Urszula Szachowicz - urszula.szachowicz@oodr.pl, 77-4125297

Możliwość wykupienia noclegu po uprzedniej rezerwacji.

 

 konf.jpeg