Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Inwestycje

Inwest20.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Bierawa zrealizowała  projekt pn.: „Wymiana konstrukcji więźby dachowej

na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej w Brzeźcach”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013

w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013