Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacje

GB.jpeg

Głos Bierawy redagowany jest przez pracownika Urzędu Gminy. W ciągu roku biuletyn wydany zostanie trzykrotnie. Głównym celem Głosu Bierawy jest informacja mieszkańców o bieżących wydarzeniach mających miejsce na terenie naszej gminy. Pragniemy zachęcić wszystkich mieszkańców do współredagowania biuletynu.

 Wymogi:
- artykuł nie dłuższy niż pół strony A4 (max strona A4, marginesy 2,5cm, czcionka 12, Times New Roman)
- podpis osoby sporządzającej,
- max. 3 fotografie (jako osobne pliki, nie umieszczamy zdjęć w edytorze tekstu),
- artykuł powinien być przesłany w formie gotowej do wydruku,
- nie umieszczamy reklam (firm, przedsiębiorstw itp.)
- informacje do Głosu Bierawy proszę przesyłać tylko i wyłącznie na e-maila:

Termin przesyłania artykułów do Głosu Bierawy:

1. Wydanie Wielkanocne  termin: do 13.03.2015

2. Wydanie Dożynkowe  termin: do 15.08.2015

3. Wydanie Bożonarodzeniowe  termin: do 01.12.2015

Artykuły przesłane po w/w terminie nie będą publikowane w biuletynie.

Osoby do kontaktu:

- Artur Pawlaczyk – Pracownik UG, tel: +48 77 4872 266 wew 106