Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacja

 

 Przedsiębiorco !

 

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz.U.07.251.1885) od 1 stycznia 2010 roku – tracą aktualność zaświadczenia do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004. Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Bierawa, którzy dokonali wpisu do ww. ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku – zobowiązani są do końca 2009 r.  do dokonania aktualizacji swoich zaświadczeń o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności z kodów PKD 2004 na PKD 2007. Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010 roku trudności w załatwieniu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych, uniemożliwić złożenie oferty przetargu itp. Bezpłatnej zmiany klasyfikacji można dokonać codziennie (od poniedziałku do piątku).