Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

GOPS

W dniu 22 października 2009 roku na Sesji Rady Gminy Bierawa odbyło się spotkanie podsumowujące realizacje projektu „LEPSZE JUTRO” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podczas, którego Pani Karina Musioł – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonała krótkiego podsumowania projektu i wraz z Wójtem Gminy – Panem Ryszardem Gołębowskim oraz Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Renatę Kubica  wręczono uczestniczkom projektu certyfikaty.

 

DSC00130.jpeg DSC00126.jpeg