Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Radosne przedszkole

POKL.jpeg

 

Gmina Bierawa otrzymała dofinansowanie na projekt

 

 „Radosne przedszkole”

 

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Kapitał Ludzki w ramach

Priorytetu IX działania 9.1.1

 

Projekt skierowany jest do przedszkolaków z gminy Bierawa.

Dofinansowanie: 195,400.00 zł na lata 2009 – 2010.

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od 3-5 lat na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2009/10.

 

Cel główny zrealizowany będzie poprzez realizacje celów szczegółowych:

- zwiększenie dostępu do zajęć dodatkowych;

- podejmowanie działań na rzecz łamania stereotypów związanych z płcią;

- zwiększenie świadomości wśród rodziców na temat wpływu edukacji przedszkolnej na wszechstronny rozwój dziecka;

- poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez zapewnienie dodatkowych zajęć oraz wycieczek edukacyjnych;

- umożliwienie matkom dzieci podjęcia pracy zarobkowej i zatrudnienia na cały etat.