Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie

POKL.jpeg

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Radosne przedszkole"


Ogłasza się nabór na stanowisko nauczyciela specjalisty do zajęć artystycznych (plastyka, muzyka, twórczość teatralna, aktywność ruchowo - taneczna), lektora do zajęć z języka angielskiego oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie gminy Bierawa.

Podanie z udokumentowaniem posiadającym kwalifikacji należy składać do dnia 8.10.2009r. w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Bierawa.