Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

GOPS

POKL.jpeg

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w ramach Projektu Systemowego  LEPSZE JUTRO  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi w miesiącu wrześniu kurs komputerowy.

Obraz 060.jpeg