Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rejestracja firm

NOWE ZASADY REJESTRACJI FIRM !
 

Od 31 marca 2009r. przedsiębiorcy mogą załatwić wszystkie sprawy związane z rejestracją działalności gospodarczej i dokonywanymi w niej zmianami w Urzędzie Gminy, w tzw. jednym okienku. Informację do Urzędu Skarbowego, GUS i ZUS będą przekazywali urzędnicy samorządowi.

  Od tego dnia wniosek o wpis oraz o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składał się będzie z kilku części wypełnionych przez przedsiębiorcę dla potrzeb:
1.       Organu ewidencyjnego

2.       Urzędu Statystycznego

3.       Urzędu Skarbowego

4.       ZUS-u lub KRUS-u

 PDFEDG-1 - Wniosek o wpis do ewidencji wraz z instrukcją wypełniania.pdf (4,10MB)