Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OSP Bierawa

Wioska Internetowa

 

wioska_internetowa.jpeg

 

W ubiegłym roku remizy w Dziergowicach, Lubieszowie i Goszycach zostały wyposażone w pracownie internetowe. W tym roku do projektu „Wiosek Internetowych” przystąpiła OSP Bierawa

Koszt wyposażenia jednej świetlicy wynosi ok. 75 tys. zł, a cały projekt to ponad 200 tys. zł. Na jedną jednostkę przypada po pięć stanowisk komputerowych i jedno dla administratora, wyposażonych w encyklopedie i słowniki multimedialne. Oprócz tego jednostkom przybył sprzęt w postaci telefonu, rzutnika multimedialnego, faksu i mebli biurowych. Projekt w wypadku trzech pierwszych jednostek skończył się z rokiem 2008, ale świetlice będą musiały być utrzymywane przez pięć lat. W OSP Bierawa projekt „Wioska Internetowa” będzie zakończony w grudniu 2009, ale również świetlica będzie musiała działać przez pięć lat.

centrum2.jpeg centrum1.jpeg

Projekt „Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Świetlice internetowe są dostępne bez opłat dla wszystkich mieszkańców.

 

 

Kronikarz: Grażyna Kosubek

OSP Bierawa