Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Dożynki 2009

WÓJT GMINY BIERAWA

OGŁASZA KONKURS

DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

BIERAWA

Konkurs.jpeg

pn. „DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W BIERAWIE”

W DWÓCH KATEGORIACH:

I  SCENKI RODZAJOWE

II  NAJŁADNIEJ OZDOBIONA POSESJA

Regulamin konkursu

„Dożynki Wojewódzkie w Bierawie”

 

1. Cele konkursu

- wzbogacanie i uatrakcyjnianie wizerunku sołectwa Bierawy podczas Dożynek Wojewódzkich w Bierawie w dniach 5-6 września 2009r,

- promocja pomysłowości oraz rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki sołectwa,

2. Organizacja konkursu

- konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Bierawa,

- konkurs zasięgiem obejmuje sołectwo Bierawa

- do konkursu mogą być zgłaszane prace/ posesje w następujących kategoriach:

Kategoria I : scenka rodzajowa,

Kategoria II : najładniej ozdobiona posesja

- komisja oceniała będzie prace w dniu 6 września 2009r.

3. Tryb zgłaszania obiektów do udziału w konkursie.

Ze względów organizacyjnych, prosi się o wcześniejsze zgłoszenie prac (przed Dożynkami) w Urzędzie Gminy w pok. nr 8 lub sekretariacie, bądź pod nr telefonu 077 4872 250, 077 2872 266.

Zgłoszenie ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie, zapewnia jednak, że praca zostanie oceniona i weźmie udział w konkursie.

4. Kryteria oceny.

Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę: ogólne wrażenie estetyczne „odbierane z ulicy”, oryginalność i pomysłowość.

5. Nagrody.

a) wysokość nagród:

W obu konkursowych kategoriach decyzją komisji konkursowej przyznane zostaną nagrody:

I nagroda - 300,00 zł, II nagroda - 200,00 zł, III nagroda - 100,00 zł.

b) komisja może dokonać innego podziału kwot przeznaczonych na nagrody,

c) ogłoszenie o wynikach odbędzie się w pierwszej połowie września 2009r.,

Regimin zatwierdzono , Bierawa, dn. 17.08.2009r.