Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacja

 

Przypominamy wszystkim zainteresowanym jednostkom, Radom Sołeckim, stowarzyszeniom oraz mieszkańcom, że materiały planistyczne do opracowania budżetu na 2010 rok należy składać w Urzędzie Gminy do 30.09.2009r.

 

Skarbnik