Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Podziękowania

Podziękowania


Wójt Gminy Bierawa składa wyrazy wdzięczności i podziękowania za wszelką pomoc okazaną przy organizacji dożynek wojewódzkich w Bierawie zarówno od strony obrzędowej i artystycznej, jak i technicznej. Szczególne podziękowania kieruję do współorganizatora Marszałka Województwa Opolskiego i wszystkich osób które pracowali przy organizacji tej pięknej uroczystości.

Wyrazy podziękowania składam czcigodnym księżom, szczególnie Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi i  ks. Biskupowi Gerardowi  Kuszowi za uroczystą Mszę Świętą dziękczynną za plony i w intencji rolników.

Dziękuję naszym parlamentarzystom, przedstawicielom Rządu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zawsze cenionym partnerom, samorządowcom wszystkich gospodarnych Gmin z województwa opolskiego, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Dziękuję wszystkim delegacjom z przepięknie wykonanymi wieńcami dożynkowymi, rolnikom, starostom dożynkowym, sołtysom Gminy Bierawa i Radom Sołeckim  za ogrom pracy, poświęcony czas i zaangażowanie w przygotowanie dożynek, a także mieszkańcom Bierawy za uporządkowanie i przystrojenie swoich posesji. 

Wszystkim sponsorom, wystawcom i przedsiębiorcom dziękuję  za udział i uświetnienie dożynek, a mieszkańcom Gminy Bierawa i całego województwa opolskiego za tak liczny udział. 

 

Wójt Gminy Bierawa

Ryszard  Gołębowski