Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

KRPA

INFORMACJA  

Informuje się, iż Zarządzeniem nr 25/2011 Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 lutego 2011 r. została powołana gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, działajaca na terenie Gminy

Bierawa, w następującym składzie:

1. Krzysztof Ficoń                      -  przewodniczący komisji

2. Karina Musioł                        -  zastępca przewodniczącego komisji

3. Alicja Goździk - Żelazny       -  członek komisji

4. Klaudia Janas                       -  członek komisji