Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Maluchy poznają świat

logo naklejki 3x1.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Maluchy poznają świat

20 października ruszył już po raz trzeci kolejny projekt w przedszkolach Gminy Bierawa. Projekt Maluchy poznają świat współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach realizowanego projektu dzieci naszej gminy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów podczas bezpłatnych zajęć dodatkowych: rytmiczno – tanecznych, plastycznych i  teatralnych. Organizowane są również zajęcia z języka angielskiego, na których dzieci poznają podstawowe zwroty i słownictwo w tym języku poprzez zabawy, gry i piosenki.

W celu umożliwienia dzieciom kontaktu z dobrami kultury i sztuki zorganizowane będą  wycieczki edukacyjne. W miesiącu listopadzie dzieci obejrzały przedstawienie ,, Śpiąca królewna” w Teatrze Lali i Aktora w Opolu. Dzieci naszej gminy odwiedzą również:  Galerię Sztuki Współczesnej,  Muzeum Wsi Opolskiej, Park Jurajski w Krasiejowie. W czerwcu odbędzie się  wycieczka  do ZOO w Opolu. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców projekt umożliwił wydłużenie czasu pracy placówek przedszkolnych o jedną godzinę.

W ramach projektu zostaną  zakupione akcesoria do zajęć teatralnych, rytmiczno tanecznych oraz do zabaw tematycznych i dydaktycznych. Zakupione również będą materiały plastyczne i dydaktyczne do języka angielskiego oraz urządzenia wielofunkcyjne i radiomagnetofony.

Projekt zakłada również szkolenie dla rodziców dzieci  nieobjętych wychowaniem przedszkolnym oraz rozpropagowanie wśród wszystkich rodziców broszurki na temat ,,Rola ojca w rodzinie”.

Poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli,  projekt  Maluchy poznają świat  przyczyni się do realizacji celu głównego, a mianowicie do  zwiększenia  dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z terenów Gminy Bierawa.

 

Opiekun projektu

 Beata Donajska

HPIM4643.jpeg HPIM4651.jpeg