Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Uczymy z pasją

logo naklejki 3x1.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

,,Uczymy z pasją klasy I-III”

04.10.2010r. ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. pn: ,,Uczymy z pasją klasy I-III”. Projekt skierowany jest dla uczniów klas I-III czterech Szkół Podstawowych (SP Stare Koźle, SP Stara Kuźnia, SP Solarnia, SP Dziergowice) z Naszej gminy. Wartość dofinansowania projektu na lata 2010/2011 to: 92 200,00zł

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Bierawa poprzez wdrożenie kreatywnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia skierowane są dla uczniów słabych w nauce, trudno i wolniej przyswajających nowe wiadomości z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W ramach projektu zaplanowano następujące dodatkowe zajęcia:

-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 

-gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczeg. uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (język niemiecki, zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne)

W ramach projektu zakupiono akcesoria do w/w zajęć. Projektem objęto 180 uczniów (chłopców:89 i dziewczynek:91).

 

            Koordynator projektu

Krzysztof Ficoń

 

pasja_012.jpeg pasja_004.jpeg pasja_010.jpeg