Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019
Imieniny: Damiana, Romana, Romany

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

 Ogłoszenie

Wójta Gminy Bierawa
z dnia   31 stycznia 2011 roku
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych
 
 
Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2011, wybrano oferty niżej wymienionych podmiotów:
 
Lp.       Nazwa podmiotu                   Przyznana dotacja
 
1.         Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni       - 25.160 zł.
2.         Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle” w Starym Koźlu - 39.560 zł.
3.         Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”  w Dziergowicach - 42.060 zł.
4.         Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach         - 31.860 zł.
5.         Ludowy Zespół Sportowy  „Odra” Bierawa w Bierawie    - 15.860 zł.
 
 
Łączna ilość ofert złożonych na rok 2011 wyniosła 5 na wnioskowaną kwotę   154.500,- zł
Dofinansowaniem objęto 5 ofert na łączną kwotę  154.500,- zł.
Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 
Z wnioskodawcami zostaną spisane odrębne umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
 
 
                                                            Wójt Gminy Bierawa
                                                              Ryszard Gołębowski