Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Recykling

 recykling.gif

Sprawozdania o ilości zebranych odpadów

opakowaniowych w 2010 r.

W związku z pismem Prezesa Zarządu WFOSiGW, skierowanym do urzędów gmin woj. opolskiego, informujemy, że ZGKiM w Bierawie zebrał i przekazał do odzysku i recyklingu w 2010 r. następujące ilości odpadów opakowaniowych:

1. Opakowania z papieru i tektury – 20,03 ton

2. Opakowania ze szkła – 105,12 ton

3. Opakowania z tworzyw sztucznych – 20,10 ton

 

Dyrektor zakładu

inż. Marek Bobiński

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12