Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Szkolenie dla organizacji pozarzadowych

logo gops.jpeg

Centra wsparcia NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z województwa opolskiego do udziału w cyklu szkoleniowym

„Zarządzanie i rozwój organizacji pozarządowej”.

Gwarantowane otwarcie nowych perspektyw dla Twojej organizacji!

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) wraz z Partnerami – Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP) zapraszają w ramach projektu „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przedstawicieli i Przedstawicielki organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego na bezpłatny cykl edukacyjny pn. „Zarządzanie i rozwój w organizacji pozarządowej”.

Więcej informacji:

DOC461_Regulamin_Puli_rozwojowej_za│_nr_2.doc (606,00KB)

DOCformularz zgloszeniowy 5.4.2..doc (561,50KB)

DOCHarmonogram_szkolen_OCWIP.doc (608,00KB)

DOCInformacja_na_stronŕ_-_cykl_szkoleniowy.doc (39,50KB)

DOCumowa_o_udzielenie_wsparcia.doc (647,50KB)