Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Uczymy z pasja klasy I-III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

logo www pokl.jpeg

 

„Uczymy z pasją klasy I- III”

 

W  roku szk. 2010/2011 w szkołach podstawowych na terenie  gminy Bierawa realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  „Uczymy z pasją klasy I- III”. Projekt ten realizuje także Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Solarni, gdzie odbywają  się następujące zajęcia:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych  matematyczno- przyrodnicze
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo: język niemiecki

W innych szkołach naszej gminy odbywają się także zajęcia plastyczne i rytmiczno-taneczne.Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli miejscowych szkół.

Z funduszu na realizację programu, zakupiono wiele pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w czasie realizacji zajęć, jak również przydatne materiały piśmiennicze. Dzięki zakupionym materiałom i pomocom w ramach projektu

pt. „ Uczymy z pasją klasy I- III” uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, gdyż wpływają pozytywnie na atrakcyjność, aktywność i rozbudzają zainteresowania. Mają również decydujący wpływ na jakość nauczania i jego efekty. 

Violetta Klimanek

 

 

Zajŕcia projektowe klas I-III. 011.jpeg Zajŕcia projektowe klas I-III. 006.jpeg Zajŕcia projektowe klas I-III. 002.jpeg