Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Uczymy z pasja klasy I-III

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 logo www pokl.jpeg

     „Uczymy z pasją klasy I- III”

         W miesiącu październiku 2010r. w Gminie Bierawa ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod hasłem „Uczymy z pasją klasy I- III”. Projekt ten obejmuje uczniów klas I-III  na szczeblu podstawowym. W projekcie biorą udział szkoły : w Dziergowicach, w Starej Kuźni, w Starym Koźlu oraz w Solarni.

    W Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Kuźni w ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

      Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, ponieważ stały się one bardziej atrakcyjne poprzez zakupione w ramach projektu różnorodne pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. Uczniowie pokonują swoje trudności oraz doskonale się bawią wykorzystując zgromadzone materiały.

 

Katarzyna Krzysik