Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

NSL

 

logo_nsp_2011.jpeg

OBCHÓD PRZEDSPISOWY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.00

Na ulicach pojawią się rachmistrze spisowi  zaopatrzeni w urządzenia mobilne  (przypominające telefon komórkowy) nazywane hand-held, którzy  będą dokonywali weryfikacji wszystkich punktów adresowych, funkcjonujących w aktualnej bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Na tym etapie zadaniem rachmistrzów będzie sprawdzenie obiektów objętych spisem, usunięcie nieistniejących oraz naniesienie nowo powstałych miejsc adresowych.

Każdy rachmistrz spisowy, podczas wykonywania swoich czynności będzie posługiwać się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć Urzędu Statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis Dyrektora Urzędu Statystycznego, który wydał identyfikator.

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości rachmistrza, proszę skontaktować się z pracownikami Gminnego Biura Spisowego.

Prosimy mieszkańców miast i gmin o życzliwy stosunek do rachmistrzów.

nsp2011-plakat2.jpeg