Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

MPS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

logo naklejki 3x1.jpeg

 

Projekt przedszkolny w trakcie realizacji.

            Projekt unijny Maluchy poznają świat w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ruszył pełna parą i jest realizowany w przedszkolach Gminy Bierawa.

W ramach projektu dzieci aktywnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach takich jak zajęcia ruchowo-taneczne, teatralne, plastyczne oraz z języka angielskiego. Obecnie przedszkola wzbogacają swoją bazę o dodatkowe materiały i pomoce konieczne do realizacji zadań projektu: elementy strojów do zajęć rytmiczno-tanecznych, materiały plastyczne, akcesoria do zajęć teatralnych, materiały dydaktyczne do zajęć z języka angielskiego oraz akcesoria do zabaw tematycznych i dydaktycznych. Zakupione zostały również urządzenia wielofunkcyjne dla każdej placówki oraz radiomagnetofony dla każdego oddziału.

            W miesiącu styczniu odbyła się edukacyjna wycieczka do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Przedszkolaki miały możliwość uczestniczenia w prawdziwych warsztatach plastycznych prowadzonych przez profesjonalistów jak również obejrzały wystawę prac znanych artystów współczesnych.

            W marcu miały również miejsce szkolenia dla rodziców z psychologiem. Szkolenia dotyczyły tematu ,,Rola  przedszkola w wychowaniu małego dziecka”.

Została również zredagowana broszurka na temat ,, Rola ojca w rodzinie”, która zostanie rozprowadzona wśród rodziców, w celu aktywizacji mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych, co sprzyjać ma przełamywaniu stereotypów dotyczących płci.

 

HPIM5181.jpeg HPIM5198.jpeg

HPIM5176.jpeg HPIM5169.jpeg

HPIM5166.jpeg HPIM5165.jpeg