Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

PUP

image001.jpeg

 

„D Z I E Ń    O T W A R T Y”
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

 11 czerwca 2011r.

 

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Anny 11,  oraz konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu zapraszają w dniu 11 czerwca 2011r. (sobota) wszystkich zainteresowanych, na spotkania grupowe, konsultacje indywidualne oraz dyżury specjalistów.

Pracodawcy, uczestnicząc w „Dniu Otwartym” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie - Koźlu mogą uzyskać informacje jak:

-zgłosić wolne miejsce pracy, 

-znaleźć wykwalifikowanego pracownika, 

-pozyskać informacje o różnych formach wspomagania zatrudniania osób bezrobotnych tj. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staże, szkolenia.

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich będą udzielać porad osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej przy wsparciu środków unijnych. Ponadto będzie możliwość pozyskania bezpłatnych materiałów informacyjnych dotyczących funduszy unijnych.

W dniu tym mogą być zorganizowane „Mini giełdy pracy” - spotkania pracodawcy z grupą osób bezrobotnych w określonym zawodzie, w ramach określonej oferty pracy.

Do Państwa dyspozycji i udzielania wszelkich odpowiedzi są pracownicy PUP:

Zgłoszenie oferty pracy - pokój nr 4, tel. nr 077/482-70-41,42 wew. 103

Informacje o stażach - pokój nr 9, tel. nr 077/482-70-41,42 wew. 121

Informacje o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - pokój nr 5 tel. nr 077/482-70-41,42 wew. 103,104

Indywidualne szkolenia dla osób bezrobotnych pod zapewnienie pracy - pokój nr 19. tel. nr 077/482-70-41,42 wew. 127

Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem „Mini giełdy pracy” proszeni są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w  Kędzierzynie - Koźlu - pokój 4,5 lub telefonicznie pod nr 077/482-70-41,42 wew.103,104 do dnia 03.06.2011r.

 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu

Plac Wolności 1

47 - 220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77 472 32 05

tel. / fax. 77 483 70 03

e-mail:lpi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

www.rpo.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 image002.jpeg