Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

US Opole

Szanowni Państwo,

W terminie  od 4 maja do 28 czerwca 2011 r. na terenie naszego województwa, podobnie jak na obszarze całego kraju, prowadzone będzie po raz kolejny europejskie badanie warunków życia ludności.

Badanie realizowane jest na próbie wylosowanych mieszkań.

Celem europejskiego badania warunków życia ludności jest uzyskanie informacji, które pozwolą ocenić zarówno warunki życia polskiego społeczeństwa, jak również porównać je z warunkami życia w innych krajach Unii Europejskiej. Podobne badania realizowane są bowiem we wszystkich państwach członkowskich.

Ankieterzy Wydziału Badań Ankietowych pytają między innymi o to w jakich warunkach respondenci mieszkają, jak oceniają swoją sytuację materialną, stan zdrowia oraz możliwości korzystania z podstawowej opieki lekarskiej, a także czy pracują i jak radzą sobie z codziennymi problemami.

W badaniu obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Wyniki analiz przeprowadzonych w oparciu o badanie będą między innymi prezentowane w ogólnie dostępnych publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Eurostat (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej) w formie papierowej i elektronicznej (www.stat.gov.pl oraz epp.eurostat.ec.europa.eu).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o rozpropagowanie badania na terenie podległych gmin.

W załączeniu przesyłamy folder opracowany na podstawie wyników europejskiego badania warunków życia ludności za 2009r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora badania Anny Misuń, tel. 510993217, 77 4230996 lub A.Misun@stat.gov.pl

Z poważaniem

Jadwiga Dąbrowska

Specjalista ds. obsługi sekretariatu Dyrektora

Urząd Statystyczny w Opolu

 

 SILC_1.jpeg           SILC_2.jpeg