Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Uczymy z pasją klasy I-III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

logo naklejki 3x1.jpeg

PODSUMOWANIE PROJEKTU

„Uczymy z pasją klasy I – III”

realizowanego w PSP w STAREJ KUŹNI

W Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Kuźni  od października 2010 do czerwca 2011r. realizowany był projekt pt.: „Uczymy z pasją klasy I – III”.  Projektem objęci byli uczniowie klas I-III  (24 osoby – 10 dziewczynek i 14 chłopców).

W ramach projektu w naszej szkole realizowane były następujące zajęcia:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 36 godzin

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 36 godzin

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 36 godzin

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 108 godzin.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu pozwoliły dzieciom słabszym w niwelowaniu trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, które dzięki ciekawym i różnorodnym materiałom dydaktycznym z finansowanym w ramach projektu zyskały na atrakcyjności. Uczniowie na zajęciach poprzez zabawę i praktyczne działanie zwiększali swoją wiedzę i umiejętności. Zajęcia logopedyczne dostosowane były do indywidualnych potrzeb uczniów.  Zajęcia prowadzone w ramach gimnastyki korekcyjnej dzięki zakupionym w ramach projektu sprzętom i przyborom sportowym stały się bardziej ciekawe. Uczniowie bardzo chętnie brali w nich udział.  Na zajęciach dzieci wyrabiały nawyk utrzymywania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu.

K. Kryzsik

DSCN3368.jpeg DSCN3638.jpeg DSCN3670.jpeg