Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Uczymy z pasją klasy I-III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

logo www pokl.jpeg

W Szkole Podstawowej w Dziergowicach w roku szkolnym 2010/2011 realizowany był projekt pt: „ Uczymy z pasją klasy I-III”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach tego projektu realizowane były dwa rodzaje zajęć dla uczniów klas I-III:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, w wymiarze 30 godzin lekcyjnych,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- zajęcia rytmiczne, w wymiarze 30 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywały się od listopada 2010 roku do maja 2011 roku.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji , prowadzone w ramach projektu „Uczymy z pasją klasy I-III” pomogły uczniom słabszym w nauce i wolniej przyswajającym wiedzę, nadrobić braki wiadomości z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych- rytmika, , prowadzone w ramach projektu „Uczymy z pasją klasy I-III” rozwinęły u dzieci śpiew, taniec i ruch. Dzieci nauczyły się kilku tańców, które przedstawiły na uroczystościach szkolnych.

Dzięki zajęciom uczniowie mają lepsze poczucie rytmu i wyczucie własnego ciała.

Materiały zakupione dzięki środkom z projektu dodatkowo urozmaicały zajęcia.

A. Marek

SP dziergowice XII 10.jpeg 100_0265.jpeg 100_0255.jpeg