Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

LEPSZE JUTRO

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 logo gops.jpeg

Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie realizuje projekt LEPSZE  JUTRO. Projekt  skierowany jest  do osób zamieszkałych na  terenie gm. Bierawa, nie pracujących,  w wieku aktywności zawodowej /od 18 do 55 roku życia/, bezrobotnych o niskim wykształceniu /podstawowym, zawodowym lub średnim bez zawodu/, korzystających z pomocy społecznej.  Do udziału w projekcie przystąpi 5 osób: 2 mężczyzn i 3 kobiety z terenów wiejskich, które po raz pierwszy  uczestniczyć będą w projekcie, spełniających wyżej wymienione kryteria.

Potencjalni uczestnicy projektu odbędą spotkania z doradcą zawodowym, podczas których zostaną wstępnie zbadane predyspozycje uczestników. Po spotkaniach określone zostaną konkretne szkolenia według zapotrzebowania.

Celem ogólnym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W miesiącu lipcu 2011r. rozpoczęła się rekrutacja – osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

Tel. 774872181