Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Nivea

 plakat.jpeg

„100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA” 

NIVEA Polska Sp. z o.o. w ramach urodzin wybuduje dwa wzorcowe place zabaw w lokalizacjach przez siebie wybranych w Gliwicach i Poznaniu oraz ufunduje budowę 98 (dziewięćdziesięciu ośmiu) placów zabaw dla gmin lub spółdzielni mieszkaniowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, których lokalizacje zdobędą w ramach niniejszego Głosowania największą liczbę głosów.

Lokalizacje zgłoszone do konkursu przez naszą gminę to: 

Dziergowice ul. Sienkiewicza

Brzeźce: ul. Nowa

http://100latnivea.pl/glosowanie