Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Maluchy poznają świat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 logo www pokl.jpeg

 

Sprawozdanie  z realizacji projektu  Maluchy poznają świat

 za okres październik 2010 – luty 2011.

 

            Projekt  Maluchy poznają świat  rozpoczął się 20 października 2010 i od tego dnia rozpoczęły się zajęcia edukacyjne oraz wydłużony został czas pracy oddziałów. W tymże miesiącu zostało zorganizowane biuro projektu i zostały zatrudnione osoby zarządzające projektem.

W projekcie rozpoczęło udział 171 dzieci ( 86 dziewczynek i 85 chłopców ). W miesiącu lutym w projekcie uczestniczyło 187 dzieci ( 91 dziewczynek,  93 chłopców).

Od 20 X.2010 do 28.II.2011 odbyło się:

- 151,5 h - zajęć rytmiczno-tanecznych

- 79 h - zajęć plastycznych

- 77 h - zajęć teatralnych

- 79 h - zajęć języka angielskiego

- 618 h - zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

W miesiącu listopadzie odbyła się wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Opolu a w miesiącu styczniu odbyła się wycieczka do Galeria Sztuki w Opolu.