Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Maluchy poznają świat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

logo naklejki 3x1.jpeg

Sprawozdanie  z realizacji projektu Maluchy poznają świat

za okres marzec-czerwiec 2011

W miesiącu marcu w projekcie uczestniczyło 192 dzieci, a w miesiącu czerwcu projekt ukończyło 203 przedszkolaków.  Od marca do czerwca odbyło się:

-  169 h  - zajęć rytmiczno-tanecznych

-  84,5 h - zajęć plastycznych

-  82 h  - zajęć teatralnych

-  85,5 h  -   zajęć języka angielskiego

-  680  h  -   zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Zorganizowano następujące wycieczki:

- w miesiącu kwietniu odbyła się wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej do Opola,

- w maju odbyła się wycieczka do Jura Parku w Krasiejowie

- w miesiącu  czerwcu odbyła się wycieczka do ZOO do Opola.

 

Beata Donajska