Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przedsiębiorczość po białorusku

Szanowni Państwo,

projekt „Przedsiębiorczość po białorusku!" — polscy przedsiębiorcy na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości na Białorusi, realizowany przez Fundację Institutum Orientalium zakłada zorganizowanie 60 stażów dla początkujących i potencjalnych przedsiębiorców z Białorusi, z branży turystycznej, transportowej i rolnej. Dwutygodniowe staże będą dwojakiego rodzaju (do wyboru przez stażystę w uzgodnieniu z przedsiębiorcą zapraszającym):

1.oparte na komponencie edukacyjnym dotyczących działania danego przedsiębiorstwa branżowego oraz podwyższeniu kwalifikacji zawodowych stażysty (40 stażystów);

2.wykorzystaniu stażu do opracowania wspólnego planu biznesowego przez stażystę i przedsiębiorcę zapraszającego (obaj partnerzy będą zobowiązani rozpocząć jego wdrażanie) (20 stażystów).

Plan programu stażowego zostanie przedstawiony przez zapraszającego przedsiębiorcę we współpracy ze stażystą na dwa tygodnie przed stażem. Będzie on uwzględniał zapotrzebowanie stażysty i możliwości stażowe polskiego przedsiębiorcy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie.

Chętnych przedsiębiorców do przyjęcia stażysty prosimy o kontakt e-mailowy pod adres: Institutumoricntalium@gmail.com oraz telefoniczny pod numer 507 103 388 lub
789 241 845 (Michał Szreffel).

Profil stażysty:

- obywatel/ka Białorusi w wieku od 18 do 40 lat;

- prowadzący własną działalność gospodarczą na Białorusi;

- mający zamiar unowocześnić i usprawnić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą na Białorusi w oparciu o polskie wzorce;

- mający zamiar kontynuować współpracę z wybranym polskim przedsiębiorcą po zakończeniu stażu (20 stażystów);

- część stażystów będzie posługiwała się językiem polskim (obywatele Białorusi narodowości polskiej); inni będą rosyjskojęzyczni z bierną znajomością języka polskiego (rozumienie tekstu mówionego).

Oczekiwania stażysty wobec polskiego pracodawcy:

- zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa z jednej z trzech branż:

a) turystyka;

b) transport;

c) rolnictwo.

- zapoznanie się z metodami zarządzania takim przedsiębiorstwem;

- otrzymanie certyfikatu poświadczającego zakończenie stażu;

- w przypadku stażów drugiego typu - podpisanie umowy o dalszej współpracy pomiędzy stażystą a polskim przedsiębiorcą.

Fundacja Institutum Orientalium pokrywa stażyście:

- ubezpieczenie;

- wyżywienie na okres 2 tygodni;

- przyjazd stażysty do Polski i powrót na Białoruś.

Polski pracodawca zabezpiecza stażyście:

- miejsce zamieszkania.

 

Tytuł projektu: „Przedsiębiorczość po białorusku" - polscy przedsiębiorcy na rzecz
wsparcia lokalnej przedsiębiorczości na Białorusi.

Tytuł programu w ramach którego realizowany jest projekt: „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego - 2011".

Numer projektu: 1262/2011.

Wykonawca projektu: Fundacja Institutum Orientalium, ul. Szkolna 31, Grębocin 87-122.

Rozpoczęcie projektu: l maja 2011 r.

Zakończenie projektu: 31 grudnia 2011 r.

W razie pytań proszę o kontakt na adres In.stitutumorientalium@gmail.com oraz na numer telefonu 507 103 388 lub 789 241 845 (Michał Szreffel).

Program stażowy dla przedsiębiorców białoruskich w Polsce w ramach Projektu:

„Przedsiębiorczość po białorusku!" - polscy przedsiębiorcy na rzecz wsparcia lokalnej
przedsiębiorczości na Białorusi.

Uczestnicy stażów zostaną wybrani na podstawie zgłoszenia się do programu stażowego, rozmowy z Konsultantem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy na temat doświadczenia, planów biznesowych i oczekiwań kandydata względem stażu. Wybór 60 stażystów zostanie dokonany przy współpracy oceniającej ze strony partnera białoruskiego i Koordynatora z Polski. Mniej ważnym elementem wyboru stażystów będzie dopasowanie ich preferencji do możliwości polskich przedsiębiorców.

W programie stażowym weźmie udział 60 już początkujących i potencjalnych przedsiębiorców z Białorusi, z branży turystycznej, transportowej i rolnej. Dwutygodniowe staże będą dwojakiego rodzaju (do wyboru przez stażystę w uzgodnieniu z przedsiębiorcą zapraszającym);

1. oparte przede wszystkim na komponencie edukacyjnym dotyczących działania danego przedsiębiorstwa branżowego oraz podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,

2. wykorzystaniu stażu do opracowania wspólnego planu biznesowego przez stażystę i
przedsiębiorcę zapraszającego (obaj partnerzy będą zobowiązani rozpocząć jego wdrażanie). Plan programu stażowego zostanie przedstawiony przez zapraszającego przedsiębiorcę we współpracy ze stażystą na dwa tygodnie przed stażem. Będzie on uwzględniał zapotrzebowanie stażysty i możliwości stażowe przedsiębiorcy.

Po zakończeniu stażów Konsultanci projektu będąc w kontakcie z polskimi przedsiębiorstwami zapraszającymi i stażystami białoruskimi będą monitorowali produkty stażów takie jak chociażby (zainicjowanie procedury rejestracji własnego przedsiębiorstwa, podpisanie kontraktów dwustronnych, znalezienie pracy przez stażystę dzięki otrzymanemu certyfikatowi, rozpoczęcie wdrażania wspólnych biznes planów). Monitoring efektów będzie także widoczny na podstawie danych zebranych z Ankiet oceniających staże dla stażystów i dla polskich przedsiębiorców.

Projekt pt. „Przedsiębiorczość po białorusku" - polscy przedsiębiorcy na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości na Białorusi, jest realizowany przez Fundację Institutum Orientalium z siedzibą w Grębocinie (ul. Szkolna 31, Grębocin 87-122, lnstitutumorientalium@gmail.com

Koordynatorem Projektu jest Michał Szreffel (tel. 789 241 845, MichalUMK@gmail.com)

Z poważaniem

Michał Szreffel

Koordynator Projektu

Dyrektor Fundacji Institutum Orientalium