Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Barwy Wolontariatu

Jeśli na co dzień Twoja organizacja bądź instytucja pracuje z wolontariuszami/ wolontariuszkami bądź sam udzielasz się wolontariacko, to ogłoszenie kierowane jest do Ciebie. W imieniu Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce zachęcamy do uczestnictwa w konkursach promujących wolontariat, organizowanych w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Partnerem w województwie  opolskim przedsięwzięcia jest: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

1. Konkurs „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” skierowany jest do:

- organizacji pozarządowych,

- innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie,

 - podmiotów realizujących program wolontariatu pracowniczego.

Celem Konkursu jest promocja - pozytywne przykłady organizacji i instytucji, które na co dzień bardzo dobrze współpracują z wolontariuszami. Wyłonieni laureaci otrzymają tytuł „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”. Tytuł przyznawany jest na okres dwóch lat przez Centrum Wolontariatu z Warszawy.

Jeden podmiot może zgłosić jedną kandydaturę, realizującą program z udziałem wolontariuszy w dowolnym obszarze życia społecznego.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działań realizowanych przed nominowany podmiot (max 3 strony maszynopisu).

2. Konkurs, „Barwy Wolontariatu”, w nim zostaną wyróżnieni poszczególni wolontariusze/ wolontariuszki, grupy wolontariuszy, bądź rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Na etapie wojewódzkim zostanie wyłonionych 3 laureatów, których kandydatury jednocześnie będą ubiegały się o wyróżnienie na etapie ogólnopolskim.

Wolontariuszy/wolontariuszki mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariackiej, a także zgłaszać się mogą sami wolontariusze.

Organizacje mogą zgłaszać od jednego do pięciu kandydatów/-tek, działających w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis nominowanej osoby (max 4 strony maszynopisu).

Termin składania formularzy w obydwu konkursach upływa 9 września 2011 r. 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą bądź mailem do 9 września 2011r. do godziny 16.00 (liczy się data wpływu) na adres:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Ul. Damrota 4/35-36

45-064 Opole

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Dorota Nowak,  email: , tel. 77 441 50 25

Jednocześnie informujemy, że ze względu na wymagane w formularzu zgłoszeniowym podpisy preferowaną drogą dostarczania dokumentów jest droga osobista lub listowna.
Rozstrzygnięcie Konkursu na etapie lokalnym nastąpi w terminie do 15 września 2011 roku, natomiast na etapie ogólnopolskim w terminie do 30 września 2011 roku. Wyboru dokona powołana Kapituła w skład, której wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu, biznesu, uczelni wyższych.

Jednocześnie informujemy, że Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych planuje zorganizowanie uroczystej Gali Wolontariatu w dniu 9 grudnia 2011, na której laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Już teraz zapraszamy na to wydarzenie. Szczegółowe informację na ten temat  będą ukazywały się sukcesywnie na stronie www.ocwip.pl

Jeśli uważasz, że Twoja organizacja jest dobrym miejscem do pracy wolontariackiej - nie zwlekaj i zgłoś się do konkursu!

Pochwal się swoimi wolontariuszami i wolontariuszkami!

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych regulaminach.

 

 Do pobrania:

DOCRegulamin Konkursu_Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.doc (387,00KB)

PDFRegulamin Konkursu_Barwy Wolontariatu.pdf (94,69KB)

DOCFormularz Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.doc (46,50KB)

DOCFormularz Barwy Wolontariatu.doc (37,50KB)