Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

LEPSZE JUTRO

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 logo gops.jpeg

Projekt LEPSZE JUTRO

Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w ramach Projektu Systemowego  LEPSZE JUTRO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu lipcu zakończył rekrutację.

 

 W  dniu 16-08-2011r o godz. 9.00 rozpoczną się zajęcia z psychologiem.

 

Szkolenie ma na celu  uaktywnienie potencjału i motywacji do podejmowania działań proaktywnych, oraz nabycie umiejętności komunikacyjnych w rozmowach kwalifikacyjnych o pracę.