Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

eceo

 banner_1.jpeg

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 informujemy, iż nasza firma otrzymała akceptację Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń w zakresie „Opiekun/-ka w żłobku i klubie dziecięcym” (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna). Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje tematy dotyczące: psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka oraz kompetencji opiekuna dziecka. Na koniec szkolenia przewidziane zostały 80-godzinne praktyki w placówkach, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z Ustawą obowiązki opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym może pełnić osoba, która nie posiada wykształcenia wyższego kierunkowego, pod warunkiem ukończenia 280-godzinnego szkolenia z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3. Poczynione zmiany mają na celu aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci. Zakładają również tworzenie nowych miejsc pracy jako alternatywę dla osób o niższych kwalifikacjach pozostających bez zatrudnienia bądź pracujących, chcących zmienić/zdobyć dodatkowy zawód.

Informujemy, że najbliższe szkolenie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 organizowane przez naszą firmę rozpocznie się 23 września br. i będzie prowadzone w trybie weekendowych (czas trwania ok. 5 miesięcy) – warunkiem rozpoczęcia szkolenia będzie stworzenie grupy minimum 10-osobowej. Cena szkolenia to 1 500, 00 zł. Dla osób, które zapiszą się na kurs do 9 września br. proponujemy 15% zniżki (cena 1 275,00 zł). W załączniku zamieszczamy proponowany harmonogram szkolenia.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy (eceo@eceo.pl) lub telefoniczny (77 423 22 45). Chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

Z poważaniem

Lucjan Dzumla

Do pobrania: PDFPLANOWANY HARMONOGRAM ZAJEC OPIEKUNKA DZIECIECA.pdf (357,79KB)