Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

PWO

baner_up_1_duzy9.jpeg

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił wyniki konkursu Piękna Wieś Opolska 2011 – tą najpiękniejszą został Przechód w gminie Korfantów. Przechód dotychczas znany był w regionie i kraju głównie dzięki organizowanym Międzynarodowym Mistrzostwom Piłki Prądowej „Wasserball” . Dziś to także najpiękniejsza wieś na Opolszczyźnie 2011. „Brama do obcowania z naturą i kulturą Śląska”- taka jest wizja wsi. Komisja konkursowa zwróciła uwagę na różnorodność zadań podejmowanych w sołectwie, pozwalających zachować stare tradycje, ale zmierzających także do poprawy infrastruktury technicznej i społecznej, poprawy estetyki wsi i kształtowania przestrzeni wiejskiej. Godne zauważenia jest zaangażowanie, z jakim działają organizacje wiejskie, jak rozwija się współpraca z władzami gminy, powiatu, innymi sołectwami w kraju i za granicą, lokalnymi grupami działania, podmiotami gospodarczymi. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstała we wsi Izba Regionalna, odremontowano zniszczony mur kościelny, kopułę kapliczki św. Łazarza oraz liczne kapliczki. We wsi powstają gospodarstwa agroturystyczne, oferujące m.in. możliwości jazdy konnej. Sołectwo posiada zagospodarowane centrum wsi, pełniące funkcję miejsca plenerowych spotkań integracyjnych mieszkańców.

Drugie miejsce w kategorii „Najpiękniejsza wieś” przyznano wsi Raszowa z gminy Leśnica, trzecie – wsi Chudoba z gminy Lasowice Wielkie.

W kategorii „Najpiękniejsza zagroda wiejska” I miejsce przyznano Państwu Beacie i Antoniemu Noconiom z Rozmierzy w gminie Strzelce Opolskie.

W kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi” z uwagi na brak zdecydowanego lidera przyznano dwa II miejsca: Chróścinie w gminie Dąbrowa i Uszycom w gminie Gorzów Śląski. W kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” zwyciężył projekt „Lubieszowska Izba” sołectwa Lubieszów w gminie Bierawa.

Finał konkursu z wręczeniem nagród laureatom nastąpi w dniu 24 września br. w zwycięskiej wsi Przechód w gminie Korfantów.

W załączeniu opis wszystkich laureatów konkursu oraz lista nagrodzonych wraz z przyznanymi nagrodami.

VR

źródło: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=199&idd=5420