Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

LEPSZE JUTRO

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 logo gops.jpeg

 

W ramach Projektu Systemowego LEPSZE JUTRO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego przez Gminę Bierawa/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, w dniach od 10-14 października 2011r. przeprowadzono szkolenie z zakresu tworzenia i pielęgnacji małych ogrodów. Uczestnicy poznali podstawy upraw  drzew i krzewów, projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Kursantom  umożliwiono  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez  upiększenie  terenu zieleni znajdującego się w Brzeźcach.     

 

 

Przed

PA110840.jpeg

Po

Obraz 035.jpeg

 

Przed

PA110841.jpeg

Po

PA130855.jpeg