Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

NAUKA JEST PRZYJEMNA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 logo naklejki 3x1.jpeg

Ogłasza się nabór na stanowisko nauczyciela specjalisty do zajęć:

- logopedycznych,

- język angielski,

- zajęcia ruchowe,

- muzyczne,

- informatyczne,

- socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,

- gimnastyka korekcyjna,

- plastyczne,

- taneczne, rytmiczne,

- przyrodniczo – matematyczne,

- język niemiecki,

- czytanie – pisanie,

realizowanych w ramach projektu NAUKA JEST PRZYJEMNA, poddziałanie 9.1.2 w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bierawa.

Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje należy składać do dnia 27.10.2011r . w Urzędzie Gminy w Bierawie (Sekretariat I piętro).

 

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Biuro  projektu: Urząd Gminy Bierawa

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

tel: 77 4872 266, fax: 77 4872 262