Dzisiaj jest poniedziałek, 21 stycznia 2019
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Ogłoszenie
 
Wójta Gminy Bierawa
z dnia   08 marca 2012 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
- działalności na rzecz mniejszości narodowych, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania publiczne
 
 
Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu : działalności na rzecz mniejszości narodowych w roku 2012, dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:
 
Lp.       Nazwa podmiotu                       Tytuł projektu                                Przyznana dotacja
 
1.      Towarzystwo Społeczno-      Bieżące utrzymanie świetlicy
         Kulturalne Niemców na        mniejszości   niemieckiej                                        6.520,- zł
            Śląsku Opolskim                      w Lubieszowie
 
 
2.        Towarzystwo Społeczno-         Podtrzymywanie tożsamości mniejszości
Kulturalne Niemców na        narodowej oraz integracja obywatelska
Śląsku Opolskim                     mniejszości niemieckiej w ramach
                                               partnerstwa z miastem Ostfildern
i Grupą Kemnat                                        12.480,- zł
                                              
                                                                      

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2012 wyniosła  2 na wnioskowaną kwotę 19.000,- zł
Dofinansowanie otrzymały 2 oferty na łączną kwotę  19.000,- zł.
Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 
Z wnioskodawcą zostaną spisane odrębne umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Bierawa
                                                                                              Ryszard Gołębowski
 

  

                                                                

 

-->