Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

I N F O R M A C J A

dotycząca składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2011/2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 01-11-2011r. do 30-10-2012r. powinny złożyć wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 października 2011r. 
W przypadku, gdy osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 01-11-2011r do 30-10-2012r. złożą wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2011r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłacane będą do dnia 30 listopada 2011r. Natomiast osoby, które złożą wniosek wraz z dokumentami w okresie od 01-10-2011r. do 30-11-2011r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad otrzymają do dnia 31 grudnia 2011r.
 
 

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu (077) 4872181