Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Student II

STUDENT II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.

Więcej informacji: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/81/82/Student_II.html