Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Podział gminy Bierawa na okręgi wyborcze i obwody głosowania

 

I N F O R M A C J A

 
Informuje się, że w dniu 25 czerwca 2012r. podano do publicznej wiadomości uchwały Rady Gminy Bierawa:
1)     nr XXII/156/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
2)     nr XXII/157/2012 w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 
PDFuchwała nr XXII-156-2012 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze.pdf (493,18KB)
PDFuchwała nr XXII-157-2012 w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania.pdf (489,37KB)
 
Zgodnie z art. 12 § 13 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych oraz uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania -  wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Opolu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
 
Bierawa 25.06.2012r.