Dzisiaj jest czwartek, 21 lutego 2019
Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - rozstrzygnięty

 

Ogłoszenie

 
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 11 stycznia 2012 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz zarządzenia nr 183/2012 Wójta Gminy z dnia 11 stycznia 2012r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2012:
 
Lp.     Nazwa oferenta                                 Przyznana dotacja
 
1.        Caritas Diecezji Opolskiej                     135.000 zł
 
 
 
Łączna ilość ofert złożonych na rok 2012 wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę   135.000,- zł
Dofinansowaniem objęto 1 ofertę na łączną kwotę  135.000,- zł.
 
Z wnioskodawcą zostanie spisana umowa dotycząca realizacji zadania.
 
 
 
                                                                       Wójt Gminy Bierawa
                                                                         Ryszard Gołębowski