Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

NAUKA JEST PRZYJEMNA

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 logo naklejki 3x1.jpeg

NAUKA JEST PRZYJEMNA

W miesiącu listopadzie w gminie Bierawa ruszył po raz drugi projekt współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod hasłem NAUKA JEST PRZYJEMNA. Projekt ten obejmuje uczniów klas I – III na szczeblu podstawowym. W projekcie biorą udział szkoły: w Dziergowicach, w Starej Kuźni, w Starym Koźlu i w Solarni.
      W Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Kuźni w ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:
-Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych -  muzyka.
-Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie  uzdolnionych -  informatyka.
-Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
-Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami  komunikacji społecznej.
     Zajęcia prowadzone są przez następujących nauczycieli: mgr Elżbieta Herda, mgr Małgorzata Daroń, mgr Izabela Macalik oraz mgr Katarzyna Krzysik. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli prowadzących zajęcia uczniowie bardzo chętnie biorą w nich udział. Uczniowie podczas zajęć pokonują swoje trudności, rozwijają zainteresowania oraz zdolności z dziedziny muzyki i informatyki, a przy tym doskonale się bawią z rówieśnikami.


Krzysik Katarzyna