Dzisiaj jest poniedziałek, 21 stycznia 2019
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

 

Ogłoszenie

 

Wójta Gminy Bierawa

 

z dnia   17 stycznia 2012 roku 

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu kultury fizycznej i sportu
, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012, wybrano oferty niżej wymienionych podmiotów: 

 

Lp.      Nazwa podmiotu                                        Przyznana dotacja

 

 
1.      1.    Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni         25.000 zł.

 

 

2.      2.    Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle” w Starym Koźlu  45.100 zł.

 

 

3.      3.    Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”  w Dziergowicach  46.800 zł.

 

 

4.      4.    Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach         27.000 zł.

 

 

5.       5.    Ludowy Zespół Sportowy  „Odra” Bierawa w Bierawie     15.000 zł.

 

 

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2012 wyniosła 5 na wnioskowaną kwotę  158.900,- zł Dofinansowaniem objęto 5 ofert na łączną kwotę  158.900,- zł.  Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

 

 

 

Z wnioskodawcami zostaną spisane odrębne umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.

                                                                             Wójt Gminy Bierawa

 

                                                       Ryszard Gołębowski

-->