Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

KOMUNIKAT

 

K O M U N I K A T   !

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i jego konsekwencjami – zamarzanie przyłączy wodociągowych, informujemy, iż od dnia    13 lutego 2012 r. do odwołania, istnieje możliwość poboru wody do celów spożywczych na Stacji Uzdatniania Wody w Dziergowicach w godzinach:

od 7:00 do 10:00

od 16:00 do 19:00