Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Promesa

P R O M E S A

Uprzejmie informuję, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przewiduje się dofinansowanie w 2012 roku zadania pn.: Remont drogi transportu rolnego w m. Brzeźce w km 0+000 do 0+823. Wysokość dotacji wynosić będzie 120.000 zł.

 

Więcej informacji: DOCPromesa.doc (25,50KB)