Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Żłobki

 

Żłobki

Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 2 marca 2012 r. poinformował Wydział Polityki Społecznej o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową zawierająca informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i jej udostępnieniu pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl. Strona jest kierowana do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach. Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi.